Välkommen till IF-SKOLAN

Om du läser detta så har du blivit anmäld och inbjuden till IF-SKOLANS utbildning för företagslärlingar. Här nedan finner du allmän information gällande våra utbildningar.

Vi bedriver utbildning inom Teknisk Isolering, VVS samt Isoleringsplåtslageri och vi har utbildat branschen i mer än 20 år.

Vår uppgift är att utbilda företagslärlingar, erbjuda specialutbildningar, validera VVS- och Isoleringsplåtslagare och utveckla branschen mot nya mål och höjder.

Hur fungerar kurskallelser?

Kurstider

Kursen startar på måndagar kl. 07.00 och de normala tiderna för utbildningen är måndag till fredag, kl. 07.00 -16.00

Information till företagets utbildningsansvariga

Alla företag inom IF-SKOLAN har en egen sida för lärligsuppföljning. Där kan ni följa alla kursdeltagare och deras framsteg inom utbildningen.

Ni kan även se redovisade praktiska kursmoment i bild samt exempelvis se kommande kursveckor. Detta underlättar planeringen av verksamheten för företagen.

Det finns även möjlighet att kommunicera med kursledare, skolledare och företagslärling via företagslärlingens egna personliga kurssida.

Saknar ni inloggning till er lärlingsuppföljning så kan ni kontakta supporten

Personlig skyddsutrustning

Kursdeltagaren skall tänka på att utrusta sig med följande personliga skyddsutrustning innan kursstart och ta med denna till kursveckan.

  • Skärskyddshandskar
  • Skyddsglasögon
  • Arbetsskor med trampskydd och stålhätta.
  • Slittåliga arbetsbyxor med knäskydd.
  • Heltäckande tröja för arbete med mineralull.

Verktyg och maskiner

Kursdeltagaren kommer att behöva personliga handverktyg. Nedan följer en lista på de verktyg som kommer att behövas.

  • Skruvdragare
  • Borrar
  • POP-nittång
  • Plåtsaxar
  • Bågcirkel
  • Ritsspik
  • Plåtklämmor ”fjärilar”
  • Elektrisk plåtsax (i mån av möjlighet)
  • Cellgummikniv
  • Limkanna för cellgummi
  • Morakniv
  • Knivbryne
  • Svetstång
  • Hushållssax
  • Fast isolerkrok

Lunch fika samt boende

Lunch medtages av kursdeltagaren. I allmänhet så finns lunchrestauranger tillgängliga inom gångavstånd.

IF-SKOLAN bjuder på förmiddagsfika. Tiderna varierar beroende på kursort.

Eventuellt boende ombesörjs av kursdeltagaren. Rekommendationer för lämpligt boende för vald kursort tillhandahålls av IF-SKOLAN vid förfrågan.

Kursinformation och kursinnehåll

Regelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

  • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
  • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
  • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
  • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Samtycke i enlighet med gällande GDPR

Informationen samlas in av IF-SKOLAN, och det är Skolledare för IF-SKOLAN som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part.

Godkännande av kursbokning och deltagande av lärling vid kursstart resulterar i ett godkännande av vår policy gällande GDPR. Vi kommer att använda följande information och media för internt bruk inom IF-SKOLAN.

  • Lagring av telefonnummer
  • Lagring av E-postadress
  • Bilder på avklarade moment inom utbildning.
  • Bild på kursdeltagare
  • Lagring av godkänt moment inom utbildningen.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Skolledare för IF-SKOLAN. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på IF-SKOLAN. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Samtycke i enlighet med ovanstående bekräftas när kursdeltagaren genomför sin fösta dag inom utbildningen om ej annat avtalas.

En helt vanlig dag på kontoret inom vår verksamhet

Så här ser det ut på kontoret inom vår verksamhet, maskiner, plåt, isolering och en skön stämning. Vi är med och bygger Sverige, är du?