Tredje och sista steget i IF-SKOLAN

Tredje och sista steget i IF-SKOLAN är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Sista delen omfattar två praktiska kursveckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum med E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och avklarat teoretiskt branschprov inom KUB samt arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat Isoleringsplåtslagare.

För att nå certifiering inom detta sista utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI, VVS-Isolerare, VVS samt Isoleringsplåtslagare, ISP

Isoleringsplåtslagare, ISP är i dagsläget vår mest omfattande utbildning.

Teoretiska moment Isoleringsplåtslagare, ISP

 • ISP1.01 – Kvalitetssäkring, avvikelserapport och kundservice
 • ISP1.03 – Processindustri
 • ISP1.04 – Ritningsläsning industri
 • ISP1.05 – Hus AMA avsnitt JT-JV
 • ISP1.06 – Materiallära
 • ISP1.08 – Plåtutbredning, påstick och böjar
 • ISP1.09 – Metallbågssvetsning

Praktiska moment Isoleringsplåtslagare, ISP

 • ISP2.01 – Sickövningar 1
 • ISP2.02 – Paketböj Paketpåstick
 • ISP2.03 – Ytbeklädnad SSG
 • ISP2.04 – Kåpor
 • ISP2.05 – Dimensionsförändringar
 • ISP2.06 – “TJOVES”
 • ISP2.07 – Infällningar
 • ISP2.08 – Domgavlar
 • ISP2.11 – Ytbeklädnad Fläkt
 • ISP2.12 – Falsteknik
 • ISP2.13 – Påstick
 • ISP2.14 – Rörböjar