Tredje och sista steget i IF-SKOLAN

Tredje och sista steget i IF-SKOLAN är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Sista delen omfattar två praktiska kursveckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum med E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och avklarat teoretiskt branschprov inom KUB samt arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat Isoleringsplåtslagare.

För att nå certifiering inom detta sista utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI, VVS-Isolerare, VVS samt Isoleringsplåtslagare, ISP

Isoleringsplåtslagare, ISP är i dagsläget vår mest omfattande utbildning.

ISP – Teoretiska Moment

 • ISP1.01 – SSG och standardisering
 • ISP1.02 – SSG-Standard 7591
 • ISP1.03 – Processindustri
 • ISP1.04 – Ritningsläsning industri
 • ISP1.05 – AMA Hus avsnitt JT-JV
 • ISP1.06 – Materiallära
 • ISP1.07 – SSG-Standard 7595
 • ISP1.08 – Plåtutbredning
 • ISP1.09 – Metallbågssvetsning
 • ISP1.10 – SSG-Standard 7596
 • WEB.ISP – Repetition ISP

ISP – Praktiska Moment

 • ISP2.01 – Sickövningar 1
 • ISP2.02 – Paketböj Paketpåstick
 • ISP2.03 – Ytbeklädnad SSG
 • ISP2.04 – Kåpor
 • ISP2.05 – Dimensionsförändringar
 • ISP2.06 – ”TJOVES”
 • ISP2.07 – Infällningar
 • ISP2.08 – Domgavlar
 • ISP2.09 – Ytbeklädnad Kanal
 • ISP2.11 – Ytbeklädnad Fläkt
 • ISP2.12 – Falsteknik
 • ISP2.13 – Påstick
 • ISP2.14 – Rörböjar
 • ISP2.15 – Verktygshantering 2

Regelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.