Tredje och sista steget i IF-SKOLAN

Tredje och sista steget i IF-SKOLAN är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Sista delen omfattar två praktiska kursveckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum med E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning berättigar montören branschcertifikat Isoleringsplåtslagare, ISP

För att nå certifiering inom detta sista utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI, VVS-Isolerare, VVS samt Isoleringsplåtslagare, ISP

Isoleringsplåtslagare, ISP är i dagsläget vår mest omfattande utbildning.

Teoretiska moment Isoleringsplåtslagare, ISP

 • ISP1.01 – Kvalitetssäkring, avvikelserapport och kundservice
 • ISP1.03 – Processindustri
 • ISP1.04 – Ritningsläsning industri
 • ISP1.05 – Hus AMA avsnitt JT-JV
 • ISP1.06 – Materiallära
 • ISP1.08 – Plåtutbredning, påstick och böjar
 • ISP1.09 – Metallbågssvetsning

Praktiska moment Isoleringsplåtslagare, ISP

 • ISP2.01 – Sickövning i olika plåtkvaliteter
 • ISP2.02 – Tillverkning paketböj och paketpåstick
 • ISP2.03 – Tillverkning plåt rörisolering avrinning
 • ISP2.04 – Tillverkning ventilkåpor
 • ISP2.05 – Tillverkning dimensionsförändringar
 • ISP2.06 – Tillverkning av “TJOVES”
 • ISP2.07 – Tillverkning infällningar
 • ISP2.08 – Tillverkning domgavlar
 • ISP2.11 – Ytbeklädnad och isolering av fläkt
 • ISP2.12 – Falsteknik allmänna grunder
 • ISP2.13 – Tillverkning av påstick
 • ISP2.14 – Tillverkning av böjar