Hur fungerar en anmälan av kursdeltagare till IF-SKOLAN?

Det är väldigt enkelt. Ni anmäler er kursdeltagare för kurserna ITI, GTI, VVS eller ISP och vi kommer därefter att skicka en kallelse till kursdeltagaren samt kontaktperson för den kurs som infaller härnäst för vald utbildningsort.

  • Ni väljer att antingen acceptera eller avböja närmsta kurstillfälle.

Om det första kurstillfället inte passar för er verksamhet så har vi fler kurser tillgängliga och kallelser skickas automatiskt ut till dessa kurstillfällen för kursdeltagaren.

Gällande prissättning

GTI, VVS, ISP – Lärlingsutbildning | 5 dagar per kurstillfälle

Pris per kurstillfälle: 22.000 SEK för icke anslutna företag och privatpersoner.
Pris per kurstillfälle: 14.000 SEK för anslutna företag – 37% rabatt

GTI, VVS, ISP – Partnerkonton och moduler IF-SKOLAN partner

Pris per GTI-modul: 3.500 SEK
Pris per VVS-modul: 2.500 SEK
Pris per ISP-modul: 2.500 SEK

Priserna ovan gäller även vid flytt av konto till annan utbildningsanordnare.

ITI – Introduktion Teknisk Isolering | 2 dagar

Pris per kurstillfälle: 9.000 SEK

VVSv, ISPv – Valideringstillfälle | 4 dagar

Pris per validering VVSv: 18.000 SEK
Pris per validering ISPv: 18.000 SEK

YLK – Yrkeslärarkurs | 2 dagar

Pris per kurstillfälle: 9.000 SEK

Validering GTI

Pris: Gratis för IF anslutna företag

FORA-medel

Vi uppmärksammar er även på att FORA-medel utgår årsvis för lärlingsutbildning vilket innebär att ni erhåller ersättning i slutet av bokföringsåret med kursavgiften plus ett bidrag för boende.

Detta gäller alla företag som tillämpar Teknikinstallationsavtalet. Mer information finner du här nedan:

IF-RABATT

Mer information gällande medlemsavtal finner ni här ifrabatt.se där vi även erbjuder förmånliga rabatter på bilar, kontorsmateriel, försäkringar, data, bygghandel, drivmedel samt mycket mycket mer.

Regelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

  • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
  • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
  • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
  • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Anmälan ny kursdeltagare