Hur fungerar en anmälan av kursdeltagare till IF-SKOLAN?

Det är väldigt enkelt. Ni anmäler er kursdeltagare för kurserna ITI, GTI, VVS eller ISP och vi kommer därefter att skicka en kallelse till kursdeltagaren samt kontaktperson för den kurs som infaller härnäst för vald utbildningsort.

Ni väljer att antingen acceptera eller avböja närmsta kurstillfälle.

Om det första kurstillfället inte passar för er verksamhet så har vi fler kurser tillgängliga och kallelser skickas automatiskt ut till dessa kurstillfällen för kursdeltagaren.

Gällande prissättning året 2021

 • Lärlingsutbildning, GTI, VVS samt ISP pris per kurstillfälle 19.000 SEK, medlemsrabatt anslutet företag: 37% rabatt summa per kursvecka 12.000 SEK.
 • ITI-utbildning – 7.900 SEK per kurstillfälle och person.
 • Validering VVSv, ISPv – 15.000 SEK per validering.
 • YLK-Yrkeslärarkurs – 7.500 SEK per kurstillfälle och person.

FORA-medel

Vi uppmärksammar er även på att FORA-medel utgår årsvis för lärlingsutbildning vilket innebär att ni erhåller ersättning i slutet av bokföringsåret med kursavgiften plus ett bidrag för boende.

Detta gäller alla företag som tillämpar Teknikinstallationsavtalet. Mer information finner du här nedan:

IF-RABATT

Mer information gällande medlemsavtal finner ni här ifrabatt.se där vi även erbjuder förmånliga rabatter på bilar, kontorsmateriel, försäkringar, data, bygghandel, drivmedel samt mycket mycket mer.

Anmälan ny kursdeltagare

Ange namn för företag som är huvudansvarig för kursdeltagaren
Ange den ort där företaget eller filialen för kursdeltagaren är verksam
Ange den kursort där kursdeltagaren i huvudsak kommer att att bedriva sin utbildning. För närvarande bedriver vi utbildning på följande orter Stockholm, Kungälv, Malmö och Örnsköldsvik
Ange organisationsnummer för huvudbolag
Vem är kontakt på företaget eller filialen för kursdeltagaren?
Ange telefonnummer till ovan angivna kontaktperson
Den primära E-postadress vi kommer att använda för frågor till företaget
Ange namn för kursdeltagare
Besök ifskolan.se för utförlig information gällande tillgängliga utbildningar
Kursdeltagarens E-postadress
Kursdeltagarens telefonnummer privat mobilnummer önskvärt
Är det något vi bör känna till? Tidigare kurser, tid inom yrket, speciella önskemål eller bra att veta etc. Ange då denna information här ovan
 • Deltagare är anmäld så snart IF-SKOLAN skickat kallelse via E-post.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.