Hur fungerar en anmälan av kursdeltagare till IF-SKOLAN?

Det är väldigt enkelt. Ni anmäler er kursdeltagare för kurserna ITI, GTI, VVS eller ISP och vi kommer därefter att skicka en kallelse till kursdeltagaren samt kontaktperson för den kurs som infaller härnäst för vald utbildningsort.

  • Ni väljer att antingen acceptera eller avböja närmsta kurstillfälle.

Om det första kurstillfället inte passar för er verksamhet så har vi fler kurser tillgängliga och kallelser skickas automatiskt ut till dessa kurstillfällen för kursdeltagaren.

Gällande prissättning året 2022

GTI, VVS, ISP – Lärlingsutbildning – 5 dagar per kurstillfälle

Pris per kurstillfälle: 22.000 SEK för icke anslutna företag.
Pris per kurstillfälle: 14.000 SEK för anslutna företag, 37% rabatt.

GTI, VVS, ISP – Partnerkonton och moduler IF-SKOLAN partner

Pris per GTI-modul: 3.500 SEK.
Pris per VVS-modul: 2.500 SEK.
Pris per ISP-modul: 2.500 SEK.

ITI – Introduktion Teknisk Isolering – 2 dagar

Pris per kurstillfälle: 7.900 SEK.

VVSv, ISPv – Valideringstillfälle – 4 dagar

Pris per validering VVSv: 17.500 SEK.
Pris per validering ISPv: 17.500 SEK.

YLK-Yrkeslärarkurs – 2 dagar

Pris per kurstillfälle: 8.700 SEK.

Validering GTI teorikonto

Pris: Gratis för IF anslutna företag.

FORA-medel

Vi uppmärksammar er även på att FORA-medel utgår årsvis för lärlingsutbildning vilket innebär att ni erhåller ersättning i slutet av bokföringsåret med kursavgiften plus ett bidrag för boende.

Detta gäller alla företag som tillämpar Teknikinstallationsavtalet. Mer information finner du här nedan:

IF-RABATT

Mer information gällande medlemsavtal finner ni här ifrabatt.se där vi även erbjuder förmånliga rabatter på bilar, kontorsmateriel, försäkringar, data, bygghandel, drivmedel samt mycket mycket mer.

Anmälan ny kursdeltagare

Ange namn för företag som är huvudansvarig för kursdeltagaren
Ange den kursort där kursdeltagaren i huvudsak kommer att att bedriva sin utbildning. För närvarande bedriver vi utbildning på följande orter Gimo, Stenungsund, Malmö och Örnsköldsvik
Ange organisationsnummer för huvudbolag
  • Deltagare är anmäld så snart IF-SKOLAN skickat kallelse via E-post.
  • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se
  • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
  • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
  • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.