Validering GTI teoretiskt slutprov

För att valideras så krävs utöver nedanstående vidimering för praktiska kunskaper även ett slutfört godkänt teoretiskt slutprov. Provets kurskod är WEB.GTI – Repetition GTI

För att skapa konto för teoriutbildningen så klickar du här

Validering GTI praktiska kunskaper

GTI – Teoretiska Moment

GTI – Praktiska Moment