Validering GTI teoretiskt slutprov

För att valideras så krävs utöver nedanstående vidimering för praktiska kunskaper även ett slutfört godkänt teoretiskt slutprov.

Efter inskickad vidimering av praktiska kunskaper så skickas inloggning till valideringstagaren så denna kan slutföra de teoretiska testet.

Vid godkänt resultat så utfärdas ett digitalt kursintyg för kursen GTI och personen anses då validerad.

Testet består av totalt 40 frågor och minst 80% rätt krävs för att bli godkänd. Max antal försök är 3.

Validering GTI praktiska kunskaper

GTI – Teoretiska Moment

 • GTI1.01 – Uppladdning av profilbild
 • GTI1.02 – Säkerhet och riskbedömning
 • GTI1.03 – Verktygs och materialhantering
 • GTI1.04 – VVS, värme, tappvatten
 • GTI1.05 – Ritningsläsning 1
 • GTI1.06 – Värmeisolering, isolering av installationer
 • GTI1.07 – Isoleringsprodukter
 • GTI1.08 – Montageanvisning isoleringsprodukter
 • GTI1.09 – Värmeisolering värmetekniska begrepp
 • GTI1.10 – VVS-AMA
 • GTI1.12 – Brandisolering BBR
 • GTI1.13 – Branschstandard Teknisk Isolering 1
 • WEB.GTI – Repetition GTI

GTI – Praktiska Moment

 • GTI2.01 – Verktygshantering 1
 • GTI2.03 – Rörskål Värme
 • GTI2.04 – Rörskål Kondens
 • GTI2.05 – Nätmatta 1
 • GTI2.06 – Folienätmatta 1
 • GTI2.07 – Lamellmatta 1
 • GTI2.08 – Cellgummi 1
 • GTI2.09 – Cellgummi 2
 • GTI2.10 – Ytbeklädnad grund