Validering GTI teoretiskt slutprov

För att valideras så krävs utöver nedanstående vidimering för praktiska kunskaper även ett slutfört godkänt teoretiskt slutprov. Provets kurskod är WEB.GTIVAL – Validering GTI

Validering GTI praktiska kunskaper