Enkelt, säkert och bättre – alla utbildningsbevis kopplade till ditt ID06-kort

ID06 Kompetensdatabas minskar arbetsbördan för exempelvis platschefer, BAS-U, säkerhetsansvariga med flera på våra arbetsplatser. Med stöd av arbetsplatsens ID06 ackrediterade kortläsare kan ansvarig enkelt och snabbt ta reda på vilka utbildningsbevis och behörigheter som företagets och underentreprenörers medarbetare har.

Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

Rätt utbildning leder till färre olyckor.

Samtycke GDPR för ID06 Kompetensdatabas

Kortinnehavare

För att kunna registrera ett utbildningsbevis måste kortinnehavaren ge sitt samtycke, vilket kan göras med hjälp av BankID via id06kompetensdatabas.se eller skriftligt till utbildningsföretaget. Detta måste ska innan en behörighet kan registreras.

Arbetsgivare

På hemsidan kan arbetsgivare som är anslutna till ID06 ansöka om läsbehörighet för att se sina medarbetares registrerade utbildningsbevis. Just nu finns det 21.000 utbildningsbevis i kompetensdatabasen och tillväxten ligger för närvarande på ungefär 1000 i veckan.

Registreringskostnad

Vi tar ut en administrationsavgift f.n. 300 SEK exkl. moms per sökt kompetens för icke IF medlemsföretag. Denna avgift är ej återbetalningsbar.

Ansökan ID06 Kompetens

YYYYMMDD-NNNN
För VVS-I och ISP så krävs uppladdning av yrkesbevis utfärdat av VVS-branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) eller likvärdigt intyg. För GTI så krävs uppladdning av intyg utfärdat av IF-SKOLAN.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Vi meddelar dig via E-post när din ansökan är behandlad så att du då kan logga in på ID06 Kompetensdatabas för att ge ditt samtycke.