VVS-Isolerare, VVS

VVS-Isolerare, VVS

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildningen omfattar fyra praktiska kursveckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

VVS – Teoretiska Moment

 • VVS1.01 – Kvalitetssäkring
 • VVS1.02 – Värmeisolering och värmekonduktivitet
 • VVS1.03 – Kondensisolering
 • VVS1.04 – Ritningsläsning del 2
 • VVS1.05 – Ritningsläsning Isometri
 • VVS1.06 – Avvikelserapport
 • VVS1.07 – Ventilation
 • VVS1.08 – Kundservice
 • VVS1.09 – Ritningsläsning 3
 • VVS1.10 – Ljudisolering
 • VVS1.11 – Specialisolering, eldfasta fibrer och asbest
 • VVS1.12 – El för bygg och industri
 • VVS1.13 – Vad kostar det?
 • VVS1.14 – Ritningsläsning 4
 • WEB.VVS – Repetition VVS

VVS – Praktiska Moment

 • VVS2.02 – Plastplåt Värme
 • VVS2.03 – Plastplåt Kondens
 • VVS2.04 – Alustucco Värme
 • VVS2.05 – Alustucco Kondens
 • VVS2.06 – Nätmatta 2
 • VVS2.07 – Folienätmatta 2
 • VVS2.08 – Lamellmatta 2
 • VVS2.09 – Ytbeklädnad AMA
 • VVS2.10 – Brandisolering Skiva
 • VVS2.11 – Ytbeklädnad Kanal
 • VVS2.12 – Fransning Plastplåt 1
 • VVS2.13 – Fransning Plastplåt 2
 • VVS2.14 – Cellgummi 3

Regelverk gällande IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.
Matthias

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

[…] Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS. […]

[…] utbildningssteg så krävs att man har avklarat Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI – VVS-Isolering, VVS, samt Isoleringsplåtslagare, […]

Per Skedung

Vi arbetar med isolerare som kommer från Estland Lettland och Litauen. Engelsktalande. I vissa fall behöver de en kort utbildning för att anpassa sitt arbete till svenska krav och bestämmelser.
Kan de gå utbildningen ni beskriver? Finns det en veckas uppdateringskurs? Vad är kostnaden för utbildning hos er?

Janne Danielsson

Hej skulle vilja gå den utb ni har. Hör av er.

[…] Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS. […]