Steg ett i vår utbildning är vad den heter

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI omfattar två praktiska kursveckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning med godkända praktiska och teoretiska resultat så erhålles Kursintyg, GTI.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS.

GTI – Teoretiska Moment

 • GTI1.01 – Uppladdning av profilbild
 • GTI1.02 – Säkerhet och riskbedömning
 • GTI1.03 – Verktygs och materialhantering
 • GTI1.04 – VVS, värme, tappvatten
 • GTI1.05 – Ritningsläsning 1
 • GTI1.06 – Värmeisolering, isolering av installationer
 • GTI1.07 – Isoleringsprodukter
 • GTI1.08 – Montageanvisning isoleringsprodukter
 • GTI1.09 – Värmeisolering värmetekniska begrepp
 • GTI1.10 – VVS-AMA
 • GTI1.12 – Brandisolering BBR
 • GTI1.13 – Branschstandard Teknisk Isolering 1
 • WEB.GTI – Repetition GTI

GTI – Praktiska Moment

 • GTI2.01 – Verktygshantering 1
 • GTI2.03 – Rörskål Värme
 • GTI2.04 – Rörskål Kondens
 • GTI2.05 – Nätmatta 1
 • GTI2.06 – Folienätmatta 1
 • GTI2.07 – Lamellmatta 1
 • GTI2.08 – Cellgummi 1
 • GTI2.09 – Cellgummi 2
 • GTI2.10 – Ytbeklädnad grund

Regelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.