Total kurstid 2 veckor.
Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

GTI-utbildningen, Grundutbildning Teknisk Isolering, omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man. Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS.

Teoretiska moment Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

 • GTI1.01 – Genomgång av utbildningssystemet
 • GTI1.02 – Säkerhet, arbetsplattformar, riskbedömning
 • GTI1.03 – Verktygs och materialhantering
 • GTI1.04 – VVS, värme, tappvatten
 • GTI1.05 – Ritningsläsning 1
 • GTI1.06 – Värmeisolering, isolering av installationer
 • GTI1.07 – Isoleringsprodukter
 • GTI1.08 – Montageanvisning isoleringsprodukter
 • GTI1.09 – Värmeisolering värmetekniska begrepp
 • GTI1.10 – VVS-AMA
 • GTI1.12 – Brandisolering BBR
 • GTI1.13 – Branschstandard Teknisk Isolering 1

Praktiska moment Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

 • GTI2.01 – Allmänna grunder verktygshantering
 • GTI2.03 – Montering rörskål värme
 • GTI2.04 – Montering rörskål kondens
 • GTI2.05 – Montering nätmatta enligt SSG
 • GTI2.06 – Montering folienätmatta
 • GTI2.07 – Montering lamellmatta
 • GTI2.08 – Montering slang cellgummi
 • GTI2.09 – Montering skiva cellgummi

Regelverk gällande IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart IF-SKOLAN emottager besked via kursdeltagarens kurssida alt. via utbildningsansvarig.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se alt. via kursdeltagarens kurssida.
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.