Steg ett i vår utbildning är vad den heter

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI omfattar två praktiska kursveckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg, VVS-Isolerare, VVS.

Teoretiska moment Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

 • GTI1.02 – Säkerhet, arbetsplattformar, riskbedömning
 • GTI1.03 – Verktygs och materialhantering
 • GTI1.04 – VVS, värme, tappvatten
 • GTI1.05 – Ritningsläsning 1
 • GTI1.06 – Värmeisolering, isolering av installationer
 • GTI1.07 – Isoleringsprodukter
 • GTI1.08 – Montageanvisning isoleringsprodukter
 • GTI1.09 – Värmeisolering värmetekniska begrepp
 • GTI1.10 – VVS-AMA
 • GTI1.12 – Brandisolering BBR
 • GTI1.13 – Branschstandard Teknisk Isolering 1

Praktiska moment Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI

 • GTI2.01 – Allmänna grunder verktygshantering
 • GTI2.03 – Montering rörskål värme
 • GTI2.04 – Montering rörskål kondens
 • GTI2.05 – Montering nätmatta
 • GTI2.06 – Montering folienätmatta
 • GTI2.07 – Montering lamellmatta
 • GTI2.08 – Montering slang cellgummi
 • GTI2.09 – Montering skiva cellgummi

Regelverk gällande IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager besked per E-post eller via utbildningsansvarig.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.