Validering av yrkeskompetens Isoleringsplåtslagare

VVS-branschens valideringsmodell används för att validera yrkeskunskap för personer som har yrkeserfarenhet och kunskap från arbete som isoleringsplåtslagare. Arbetet kan ha utförts antingen i ett annat land eller i svenskt företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Syftet med valideringen är att bedöma om den sökande uppfyller branschens kunskapsmål motsvarande branschcertifikat.

Ansökan till validering kan göras av enskild person, företag eller organisation. När det finns betyg och intyg över tidigare erfarenhet ska dessa vara översatta till svenska och bifogas ansökan.

Personer ska ha för avsikt att fortsätta att arbeta i VVS-branschen i Sverige.

Kunskaper som krävs och testas

 • Känna till funktionen hos enklare VVS- och kylsystem inom fastighet och industrisidan
 • Kunna förstå isoleringens betydelse i olika system.
 • Kunna utföra värme och ventilationsisolering enligt ritning och beskrivning.
 • Kunna utföra brandisolering enligt ritning och arbetsbeskrivning och gällande regelverk.
 • Kunna utföra isolering av kalla installationer enligt ritning och beskrivning.
 • Känna till regler för bullernivå, ljuds fortplantning och ljuds dämpning genom isolering.
 • Kunna arbeta efter gällande säkerhetsbestämmelser med hänsyn till hälsa och miljö.
 • Känna till gällande avtal, lagar och regler som förekommer inom VVS-branschen.
 • Kunna arbeta med montage och anvisningar för konstruktioner enligt SSG-standard.
 • Har kännedom i grundläggande elkunskap.
 • Kunna bedöma om asbest finns i befintlig isolering och vidtaga riktiga åtgärder.
 • Kunna hantera och vårda aktuella verktyg.
 • Montera plastplåt och detaljer på rörisolering.
 • Självständigt från ritningar tillverka detaljer och montera ytbeklädnad av plåt på rör, kanaler kärl, cisterner etc. på ett enligt riktlinjer och praxis korrekt sätt.
 • Utföra olika typer av täckning av tak på cisterner, pannor och domgavlar.
 • Utföra inom yrket förekommande plåtutberedningar.
 • Montera cellgummi.

För att få intyg på godkänd validering ska personen ha kunskaper motsvarande godkända gymnasiebetyg i svenska, matematik och engelska.

Den praktiska valideringen utförs av en av VVS-YN godkänd yrkesbedömare, IF-SKOLAN och faktureras i förskott.

Kostnader

 • En handläggningsavgift om 1 500 kronor faktureras när ansökan tas emot.
 • Det teoretiska provet är webbaserat och administreras av VVS-YN
 • Det praktiska provet genomförs under två dagar och kostar 15 000 SEK exkl. moms och administreras via IF-SKOLAN.
 • Fakturor utgår i förskott med 10 dagars betalningstid.
 • Prövningarna faktureras även om individen ej kommer på inbokad tid eller om avbokning sker senare än 2 veckor före inbokat datum.
 • Kostnad för resor, kost och logi tillkommer.
 • Finns det behov kan personen som valideras anordna auktoriserad tolk och stå för kostnaden.

Genomförande av valideringen

Testet består av följande delar:

 • Steg 1, webbaserat teoriprov – 2 timmar via VVS-YN
 • Steg 2, praktiskt prov inklusive bedömning – 16 timmar via IF-SKOLAN.

Klarar personen steg 2 och är godkänd i svenska, matematik och engelska på gymnasienivå eller motsvarande så utfärdar VVS-Branschens Yrkesnämnd ett intyg som motsvarar branschcertifikat.

Efter 3 månaders anställning på anslutet företag kan man byta intyget mot ett branschcertifikat.

Vid underkänt

Yrkesbedömaren gör en bedömning vilken eller vilka delar personen behöver öka sin kunskap i och vad personen måste komplettera med för att få ett intyg på godkänd validering.

Enskild bedömning av vad som behöver kompletteras och förslag på hur det kan genomförs ges till samtliga som inte blir godkända på steg 2.

Bokning av validering

Om ni önskar boka validering så anmäler ni er här och sedan fyller ni i följande blankett VVS-YN Blankett 113 – Validering Isoleringsplåtslagare rev. 2018.03 och skickar den till bokning@ifskolan.se så kontaktar vi er.