Bokning av validering anslutet företag Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Arbetar du på ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl men du saknar ett utbildningsavtal kan du ansöka om att få göra branschprovet.

Du ska ha yrkeserfarenhet från arbete inom yrket och uppfylla de av branschen fastställda kunskapsmålen för att kunna ansöka om att få göra branschprov.

Bokning av validering ej anslutet företag

Om du har arbetat som montör i branschen men på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, eller har lång yrkeserfarenhet från ett annat land, kan du ansöka om att få validera din yrkeskunskap.

Har du lång yrkeserfarenhet och arbetar på företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ansöker du istället om att göra branschprovet.

VVS-branschens valideringsmodell används för att validera yrkeskunskap för personer som har tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildning som VVS-montör eller liknande.

Arbetet kan ha utförts antingen i ett annat land eller i svenskt företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Syftet med valideringen är att bedöma om den sökande uppfyller branschens kunskapsmål motsvarande ett branschcertifikat. Ansökan om validering kan göras av enskild person, företag eller organisation.

När det finns betyg och intyg över tidigare erfarenhet ska dessa vara översatta till svenska och bifogas ansökan.

Valideringen ska utföras av en av VVS-Branschens Yrkesnämnd godkänd yrkesbedömare [IF-SKOLAN]. Personen som valideras ska ha för avsikt att fortsätta att arbeta i VVS-branschen i Sverige.