Total kurstid 4 veckor.
Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildning omfattar 4 stycken lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

Teoretiska moment VVS-Isolerare, VVS

 • VVS1.02 – Värmeisolering och värmekonduktivitet
 • VVS1.03 – Kondensisolering
 • VVS1.04 – Ritningsläsning del 2
 • VVS1.05 – Ritningsläsning Isometri
 • VVS1.06 – Ritningsläsning repetition
 • VVS1.07 – Ventilation
 • VVS1.08 – Ritningsläsning ventilation
 • VVS1.09 – Kalkyl företag och tidlista
 • VVS1.10 – Ljudisolering
 • VVS1.11 – Specialisolering, eldfasta fibrer och asbest

Praktiska moment VVS-Isolerare, VVS

 • VVS2.01 – Underhåll av verktyg
 • VVS2.02 – Montering plastplåt värme
 • VVS2.03 – Montering plastplåt kondens
 • VVS2.04 – Montering Alustucco värme
 • VVS2.05 – Montering Alsustucco kondens
 • VVS2.09 – Tillverkning plåt rörisolering enligt AMA
 • VVS2.10 – Brandisolering skivor AGM
 • VVS2.11 – Montering ytbeklädnad kanal

Regelverk gällande IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart IF-SKOLAN emottager besked via kursdeltagarens kurssida alt. via utbildningsansvarig.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se alt. via kursdeltagarens kurssida.
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.