Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildningen omfattar fyra praktiska kursveckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och avklarat teoretiskt branschprov inom KUB samt arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

VVS – Teoretiska Moment

 • VVS1.01 – Kvalitetssäkring
 • VVS1.02 – Värmeisolering och värmekonduktivitet
 • VVS1.03 – Kondensisolering
 • VVS1.04 – Ritningsläsning del 2
 • VVS1.05 – Ritningsläsning Isometri
 • VVS1.06 – Avvikelserapport
 • VVS1.07 – Ventilation
 • VVS1.08 – Kundservice
 • VVS1.09 – Ritningsläsning 3
 • VVS1.10 – Ljudisolering
 • VVS1.11 – Specialisolering, eldfasta fibrer och asbest
 • VVS1.12 – El för bygg och industri
 • VVS1.13 – Vad kostar det?
 • VVS1.14 – Ritningsläsning 4
 • VVS1.15 – Vad är KUB?
 • WEB.VVS – Repetition VVS

VVS – Praktiska Moment

 • VVS2.02 – Plastplåt Värme
 • VVS2.03 – Plastplåt Kondens
 • VVS2.04 – Alustucco Värme
 • VVS2.05 – Alustucco Kondens
 • VVS2.06 – Nätmatta 2
 • VVS2.07 – Folienätmatta 2
 • VVS2.08 – Lamellmatta 2
 • VVS2.09 – Ytbeklädnad AMA
 • VVS2.10 – Brandisolering Skiva
 • VVS2.12 – Fransning Plastplåt 1
 • VVS2.13 – Fransning Plastplåt 2
 • VVS2.14 – Cellgummi 3
 • VVS2.15 – Fransning Alustucco 1
 • VVS2.16 – Fransning Alustucco 2

Regelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.