Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildningen omfattar fyra praktiska kursveckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-learning via vår utbildningsplattform som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa utbildning Isoleringsplåtslagare, ISP

Teoretiska moment VVS-Isolerare, VVS

 • VVS1.02 – Värmeisolering och värmekonduktivitet
 • VVS1.03 – Kondensisolering
 • VVS1.04 – Ritningsläsning del 2
 • VVS1.05 – Ritningsläsning Isometri
 • VVS1.07 – Ventilation
 • VVS1.10 – Ljudisolering
 • VVS1.11 – Specialisolering, eldfasta fibrer och asbest

Praktiska moment VVS-Isolerare, VVS

 • VVS2.02 – Montering plastplåt värme
 • VVS2.03 – Montering plastplåt kondens
 • VVS2.04 – Montering Alustucco värme
 • VVS2.05 – Montering Alustucco kondens
 • VVS2.09 – Tillverkning plåt rörisolering enligt AMA
 • VVS2.10 – Brandisolering skivor AGM
 • VVS2.11 – Montering ytbeklädnad kanal

Regelverk gällande IF-SKOLAN

 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager besked per E-post eller via utbildningsansvarig.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall meddelas bokning@ifskolan.se
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.