Företagslärling

Som företagslärling går du hela utbildningen som lärling på ett företag, företaget ska vara anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom hängavtal med Byggnads.

Förutom anställningsavtal ska även utbildningsavtal i KUB tecknas – mer information gällande KUB

Yrkesintroduktionsanställning, ersättningsmöjligheter för företagare

Yrkesintroduktionsanställning är ett ersättningsbidrag som arbetsgivare kan ansöka om hos Arbetsförmedlingen för personer som skall lära sig yrket på jobbet. Bidraget ersätter arbetsgivaravgiftsdelen av lönen och ger även ett handledarbidrag per dag.

Det finns således möjlighet att få viss ersättning för att anställa lärling via yrkesintroduktionsanställning, läs mer om yrkesintroduktionsanställning

IF-SKOLAN finns då som en aktör för att utbilda er personal. Vi erbjuder Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI, VVS-Isolerare, VVS samt Isoleringplåtslagare, ISP.

Dessa ovanstående utbildningar garanterar att er personal snabbt kommer in i yrket och blir en självgående yrkesperson.

Olika yrkesval

För att få de teoretiska kunskaperna går du särskilda kurser för företagslärlingar, antalet veckor beror på vilket yrke du utbildar dig till.

  • VVS-montör – 18 veckor.
  • Industrirörmontör – 18 veckor.
  • Isoleringsplåtslagare – 14 veckor.
  • VVS-isolerare – 12 veckor.

Utbildningen till VVS-montör och industrirörmontör är cirka 5 år och för isoleringsmontörer är utbildningen cirka 4 år.

Utbildningsplaner och anordnare

För att underlätta för företag som utbildar företagslärlingar har vi tagit fram utbildningsplaner.

Branschcertifiering

När lärlingstiden är slut gör du branschprovet för att bli branschcertifierad. För att få avlägga provet krävs det att du, förutom godkända kurser i yrkesteorin, har godkänt i kärnämnen i svenska, matematik och engelska motsvarande treårigt gymnasium, läs mer om vilka kurser som krävs här

Har du inte gått någon gymnasieutbildning måste du läsa in dessa kurser innan du får göra provet.

Mer information

Mer information finner du via VVS-YN