Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Utbildningen omfattar fyra lärarledda veckor separerade från varandra med cirka ett halvårs mellanrum och teori, E-learning via vår utbildningsportal som utförs mellan dessa.

Genomförd utbildning och en arbetad tid om 6 800 timmar berättigar montören ett branschcertifikat som VVS-Isolerare.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI och VVS-Isolerare, VVS måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg som är Isoleringsplåtslagare, ISP.

Kursavsnitt VVS1 – Teoretiska kurser

KurskodKursmaterial
VVS1.01
Ytbeklädnad | Plåtutbredning – Påstick, böjar
WEB.13 – Snart tillgänglig
VVS1.02
Värmelära | Värmeisolering och värmekonduktivitet
WEB.14 – Snart tillgänglig
VVS1.03
Värmelära | Kondensisolering
WEB.15 – Snart tillgänglig
VVS1.04
Entreprenadteknik | Ritningsläsning del 2
WEB.16 – Snart tillgänglig
VVS1.05
Entreprenadteknik | Ritningsläsning Isometri
WEB.17 – Snart tillgänglig
VVS1.06
Entreprenadteknik | Ritningsläsning repetition
WEB.18 – Snart tillgänglig
VVS1.07
Systemuppbyggnad | Ventilation
WEB.19 – Snart tillgänglig
VVS1.08
Entreprenadteknik | Ritningsläsning ventilation
WEB.20 – Snart tillgänglig
VVS1.09
Entreprenadteknik | Kalkyl företag och tidlista
WEB.21 – Snart tillgänglig
VVS1.10
Värmelära | Ljudisolering
WEB.22 – Snart tillgänglig
VVS1.11
Värmelära | Specialisolering, eldfasta fibrer och asbest
WEB.23 – Snart tillgänglig

Kursavsnitt V2 – Praktiska kurser

KurskodKursmoment
VVS2.01
Underhåll av verktyg
VVS.16
VVS2.02
Montering plastplåt värme
VVS.11
VVS2.03
Montering plastplåt kondens
VVS.13
VVS2.04
Montering Alustucco värme
VVS.12
VVS2.05
Montering Alsustucco kondens
VVS.14
VVS2.06
Montering folienätmatta AGM
VVS.08
VVS2.07
Tillverkning av påstick
ISP.03
VVS2.08
Tillverkning av böjar
ISP.04
VVS2.09
Tillverkning plåt rörisolering enligt AMA
ISP.06
VVS2.10
Montering skivor AGM
VVS.12
VVS2.11
Montering ytbeklädnad kanal
ISP.11