Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI omfattar två lärarledda veckor separerade med cirka ett halvårs mellanrum och ett teoripaket, E-learning via vår utbildningsportal som utförs mellan dessa.

Efter genomförd utbildning och minst 1 700 timmar arbetad tid inom yrket diplomeras man.

Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI måste vara genomförd för att gå vidare till nästa steg som är VVS-Isolerare, VVS.

Kursavsnitt GTI1 – Teoretiska kurser

KurskodKursmaterial
GTI1.01
Genomgång av utbildningssystemet
WEB.01
GTI1.02
Säkerhet, arbetsplattformar, riskbedömning
WEB.02
GTI 1.03
Verktygs och materialhantering
WEB.03
GTI 1.04
VVS, värme, tappvatten
WEB.04
GTI1.05
Ritningsläsning del 1
WEB.05
GTI1.06
Värmeisolering, isolering av installationer
WEB.06
GTI1.07
Isoleringsprodukter
WEB.07
GTI1.08
Montageanvisning isoleringsprodukter
WEB.08
GTI1.09
Värmeisolering, värmetekniska begrepp
WEB.09
GTI1.10
VVS-AMA
WEB.10
GTI1.11
SSG-Standard 7591, 7595
WEB.11
GTI1.12
Brandisolering enligt BBR
WEB.12

Kursavsnitt GTI2 – Praktiska kurser

GTI2.01
Allmänna grunder verktygshantering
ISP.01
GTI2.02
Sickövning i olika plåtkvaliteter
ISP.02
GTI2.03
Montering rörskål värme
VVS.01
GTI2.04
Montering rörskål kondens
VVS.02
GTI2.05
Montering nätmatta enligt SSG
VVS.07
GTI2.06
Montering folienätmatta enligt SSG
VVS.08
GTI2.07
Montering av lamellmatta
VVS.09
GTI2.08
Montering slang cellgummi
VVS.05
GTI2.09
Montering skiva cellgummi
VVS.06
GTI2.10
Montering isoleringsskivor
VVS.10