Välkommen till valideringsprovet för kursen GTI

Steg ett i vår utbildning Grundutbildning Teknisk Isolering – GTI är vad den heter.

Montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment. Men framförallt få med sig en förståelse för varför vi isolerar.

Här nedan finner du alla de teoretiska kurser som ingår i Grundutbildningen för GTI.

Nedanstående kurser innehåller förutom teori även kunskapstester du kan göra för att se om du har förutsättning att klara valideringsprovet. Du har max tre försök per kunskapstest, detta gäller även valideringsprovet.

Om du skulle misslyckas tre gånger på ett test eller valideringsprovet så skickar du en begäran om testupplåsning här.

Vid upplåsning av valideringsprovet för GTI så får din kontaktperson en kopia av din begäran.

Lycka till!

GTI – Teoretiska moment

Valideringsprov GTI

Du måste vara inloggad för att slutföra detta kunskapstest.