Drag en skärningslinje

  • Vi drar skärningslinjen och därvid bildas en triangel.
  • Med hjälp av denna triangel kan vi konstruera längder som vi överför till segmenten.

Tabell för skärningshöjd

Antal segment i böjenSkärningshöjd [mm]
3160,8
4119,3
595
679
767
859
952,5
1047,2
1143
1239,3
  • Tabellen ovan visar skärningshöjden för en del konstruktioner med olika antal segment i varje böj.
  • När vi har bestämt antal segment kan vi alltså läsa av skärningshöjden i tabellen.
  • Måtten i tabellen förutsätter en grundlinje på exakt 600 mm och att böjen är 90°.

Förenkling av ”600-tabellen”

  • I stället för att använda en grundlinje på exakt 600 mm kan du mäta upp 100 mm för varje helt segment och sätta skärningshöjden på 79 mm.

Exempel

  • 3 (hela) + 2 (halva) = 4 (hela) segment.
  • D.v.s. 100 mm × 4 (hela) segment = 400 mm.
  • Skärningshöjd (alltid) 79 mm dras upp i 400 mm punkten.
  • Om du kommer ihåg detta så är du inte beroende av att ha tillgång till tabellen hela tiden.