KUNGÄLV – Bilfinger ISS AB, Rattgatan 4

VeckaDatumUtbildningPlatser kvar
08Februari 22 – 26Lärling0 av 8
13Mars 29 – April 02Lärling0 av 8
37September 13 – 17Lärling0 av 9
39September 27 – Oktober 01Lärling0 av 9

MALMÖ – LGC Isolering AB, Sadelgatan 10

VeckaDatumUtbildningPlatser kvar
11Mars 15 – 19Lärling0 av 8
15April 12 – 16Lärling1 av 8
43Oktober 25 – 29Lärling4 av 9
45November 8 – 12Lärling0 av 9

STOCKHOLM – Futura Plåt AB, Finvids väg 2

VeckaDatumUtbildningPlatser kvar
07Februari 15 – 19Lärling0 av 8
12Mars 22 – 26Lärling6 av 8
14April 6-7YLK4 av 8
42Oktober 18 – 22Lärling5 av 9
47November 22 – 27Lärling9 av 9

ÖRNSKÖLDSVIK – Bilfinger ISS AB, Ångermanlandsgatan 28A

VeckaDatumUtbildningPlatser kvar
04Januari 25 – 29Lärling2 av 8
38September 20 – 24Lärling2 av 9
46November 15 – 19Lärling0 av 9
Regelverk gällande IF-SKOLAN
  • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
  • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
  • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
  • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.