Stenungsund, NS Norisol AB, Hantverkaregatan 14

 • Vecka 08, 2020.02.27-21, Lärlingsutbildning
 • Vecka 13, 2020.03.23-27, Lärlingsutbildning. Inställd p.g.a COVID-19
 • Vecka 35, 2020.08.24-28, Lärlingsutbildning
 • Vecka 39, 2020.09.21-25, Lärlingsutbildning

Malmö, LGC Isolering AB, Sadelgatan 10

 • Vecka 11, 2020.03.09-13, Lärlingsutbildning
 • Vecka 15, 2020.04.06-09, Lärlingsutbildning. Inställd p.g.a COVID-19
 • Vecka 41, 2020.10.05-09, Lärlingsutbildning
 • Vecka 43, 2020.10.19-23, Lärlingsutbildning

Stockholm, Futura Plåt AB, Finvids väg 2

 • Vecka 07, 2020.02.10-14, Lärlingsutbildning
 • Vecka 12, 2020.03.16-20, Lärlingsutbildning. Inställd p.g.a COVID-19
 • Vecka 38, 2020.09.14-18, Lärlingsutbildning
 • Vecka 40, 2020.09.28-2020.10.02, Lärlingsutbildning. Inställd
 • Vecka 44, 2020.10.26-27, Yrkeslärarutbildning, YLK

Örnsköldsvik, Bilfinger ISS AB, Ångermanlandsgatan 28A

 • Vecka 04, 2020.01.20-24, Lärlingsutbildning
 • Vecka 14, 2020.03.30-2020.04.03, Lärlingsutbildning. Inställd p.g.a COVID-19
 • Vecka 36, 2020.08.31-2020.09.04, Lärlingsutbildning
 • Vecka 46 2020.11.09-13, Lärlingsutbildning
Regelverk gällande IF-SKOLAN
 • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
 • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
 • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
 • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
 • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.