Jobba med Teknisk Isolering

Isoleringsmontör har nya lösningar inför varje isolering

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor.

Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.

Lönenivå

 • Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 33 400 kr.
 • För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 26 600 kr.
 • För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 37 500 kr.

Arbetsuppgifter

Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.

VS-isoleraren isolerar rör för värme och kyla och ventilationsisoleraren isolerar ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnationer. I arbetet används material som sten- eller glasullsisolering, cellgummi och skyddshöljen av plast.

Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder, kontorsbyggnader och sjukhus. VS-isoleraren respektive ventilationsisoleraren arbetar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VS-montörer.

Isoleringsplåtslagaren arbetar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Isoleringen är viktig för att minska energiförluster, bullernivåer och brandrisker.

I arbetet ingår att klä isoleringen, oftast med plåt som skydd. För att kunna forma plåten måste man ha kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Arbetsplats

Isoleringsmontörer är anställda av isoleringsföretag som utför arbeten inom teknisk isolering.

Arbetsmiljö

Isoleringsmontörer arbetar oftast självständigt eller i mindre arbetslag. Arbetet utförs ibland i trånga utrymmen och i arbetsställningar som kräver rörlighet.

Förmågor som kan vara bra att ha

 • God fysik
  • Isoleringsmontörer behöver god fysik då arbetet är av fysisk karaktär. Även om isolering inte är särskilt tungt sker flera arbetsmoment med armarna över huvudet.
 • Serviceinriktad
  • Isoleringsmontörer kommer oftast i direktkontakt med kunder och andra intressenter i sitt arbete.
 • Självständighet
  • Isoleringsmontörer arbetar både ensamma och som del i ett arbetslag, det är därmed viktigt att vara självgående.
 • Organisationsförmåga
  • En isoleringsmontör behöver planera och lägga upp sina arbeten med god framförhållning för att ha koll på leveranstider på material eller specifika tillträdeskrav på olika arbetsplatser.
 • Kreativ förmåga
  • Såväl olika arbetsplatser som uppdrag kan kräva kreativitet och förmåga att hitta nya lösningar för att få till ett bra resultat.

Att isolera är ett hantverk och många gånger ett kreativt jobb

Hur kom du in i branschen?
Jag kände inte alls till branschen, men när jag sökte jobb fick jag ett tips av en bekant om jobb på Bilfinger, så det var en ren tillfällighet. Jag testade och trivdes. Jobbet passar kvinnor väldigt bra. Det är pyssligt och klurigt och inte lika tungt som snickaryrket.

Du har gått lärlingsutbildningen via IF-SKOLAN. Hur har det fungerat?
Bra och när den digitala portalen infördes blev det enklare att ha ordning på de teoretiska och praktiska momenten.

Vad är det bästa med jobbet?
Variationen i arbetsuppgifterna och att få vara ute på bygg-arbetsplatserna och träffa andra yrkesarbetare.

Vilka är utmaningarna?
Det kan vara trångt och svårt att komma åt och man får lösa mycket på plats. Men allt eftersom jag har lärt känna VVS-montörerna på byggena har vi fått en bra dialog kring hur det ska lösas.

Vilka är dina framtidsplaner?
Jag hoppas kunna utvecklas och få större ansvar inom företaget.

— Kajsa Berggren, Bilfinger ISS AB

Möjligheter till jobb

Det är bra att ha koll på utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, för att öka dina chanser att få ett jobb. Mer information om efterfrågan och konkurrens hittar du i Yrkeskompassen.

Efterfrågan på nyexaminerade

Arbetsgivarnas behov av nyexaminerade 2018 var mycket stor.

Så blir du isoleringsmontör

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Gymnasieutbildning

Grundutbildning till isoleringsmontör finns inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka ett år som lärling gör man ett branschprov för bli certifierad isoleringsmontör.

Företagsförlagd utbildning

Det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör är via företagsförlagd utbildning i ett isoleringsföretag. I detta fall tar utbildningen cirka fyra år. VVS-branschens Yrkesnämnd och Isoleringsfirmornas förening har mer information om utbildningsvägar och branschcertifikat.

Vuxenutbildning

För yrket kan det finnas vuxenutbildningar, men det är olika i olika kommuner.

Arbetsmarknadsutbildning

En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.