GTI – Grundutbildning Teknisk Isolering

Här nedan finner du som lärare eller kursledare listor för handverktyg och material som behövs för kursen Grundutbildning Teknisk Isolering, GTI.

[text-blocks id=”gti-verktygslista”]