Ett av våra främsta försvar till att värna om vår miljö

Ett av våra främsta försvar till att värna om vår miljö

Året som gått har varit minst sagt litet annorlunda. Vi har alla blivit varse de effekter en pandemi kan ha på vårt samhälle

Företagare i Sverige har kämpat, en del har inte överlevt och andra blomstrat. Det vi på IF-SKOLAN han konstaterat är att det har varit ”business as usual”.

Fyllda kurser och hårt tryck på utbildningsplatserna vilket glädjer oss. Man kan väl anse att byggande för miljön inte stannar av på grund av en pandemi.

Efter ett gediget arbete så är nu vår plattform för digitalt lärande (e-learning) utvecklad och testad i skarp drift. Vi är väldigt stolta över att ligga i framkant inom digitalt lärande för lärlingsutbildningar Teknisk Isolering.

Dessutom så har vår plattform gjort det möjligt för oss att kvalitetssäkra våra partnerskolor som även de använder vår plattform för undervisning, såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi har i dagsläget förutom IF-SKOLAN lärlingsutbildning även gymnasieskolor och vuxenutbildningar med elever som utbildas för att axla ansvaret att energieffektivisera Sverige.

Under hösten så kommer vi som ett naturligt steg att vidareutveckla plattformen, kvalitetssäkra utbildningsmaterial, digitalisera kurser samt öppna samarbete med än fler gymnasium och yrkesutbildare. Detta ser vi verkligen fram emot.

Teknisk Isolering är som vi alla kanske vet ett av våra främsta försvar till att värna om vår miljö och detta arbete kan inte vänta. Därför så känner vi oss otroligt stolta över att utbilda nästa generation miljöhjältar.

— Matthias Öman, IF-SKOLAN

Vill du veta mer om IF-SKOLAN, våra lärlingsutbildningar, anmäla dig själv eller dina anställda till kurs för certifiering så tveka inte att besöka ifskolan.se för mer information.

Vi är med och bygger Sverige… är du?

Läs hela artikeln här: VVS-Forum

Besök IF-SKOLAN för mer information om våra utbildningar

— Matthias Öman, Skolledare | IF-SKOLAN

Matthias

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.