Brandisolering ventilation, vad händer efter årsskiftet?

Brandisolering ventilation, vad händer efter årsskiftet?

Boverkets Byggregler, BBR ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade inom under den tid som brandcellskravet anger.

Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Ett sätt att visa detta på är att använda typgodkända lösningar

De typgodkännanden som löper ut 1 januari 2020 är bland annat baserade på äldre provningsmetoder. Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Detta kommer bland annat att innebära det kommer att introduceras nya produkter och lösningar som uppfyller de nya kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler.

En mjuk övergång

Isoleringsfirmornas förening har varit i kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstillverkare gällande hantering av övergången från nuvarande typgodkännanden till de nya som träder i kraft vid årsskiftet.

Det råder enighet om en mjuk övergång till det nya enligt följande förslag.

Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar.

I samråd med byggherre kan även produkter enligt nya typgodkännanden användas.

Produkter som är tillverkade före den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020. Produkter som tillverkas efter den 1 januari får inte märkas som typgodkända utan endast med CE-märke.

De kan dock användas som brandisolering enligt nuvarande godkännande för att slutföra projekt enligt stycket ovan.

Matthias

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer