Du är inbjuden till kurstillfälle vid IF-SKOLAN

Du är härmed inbjuden till kurstillfälle vid IF-SKOLAN. En kopia av inbjudan har även skickats till din utbildningsansvarige vid ditt registrerade företag.

Viktigt är att du och din arbetsgivare innan val läser informationen via nedanstående länk

För att acceptera eller avböja erbjuden föreslagen kursvecka så fyller du eller din chef i nedanstående formulär och skickar in detta till oss så snart som möjligt.

Ditt val om du accepterar är bindande, kontrollera därför med din chef innan du skickar in. Alternativt så låter du din chef eller utbildningsansvarig skicka in och göra ditt val.

Acceptera eller avböj din kurskallelseRegelverk gällande bokningar inom IF-SKOLAN

  • Deltagare är anmäld så snart vi emottager accepterad kurskallelse.
  • Eventuell avbokning ska alltid skickas till IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Vid avbokning 3-4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta IF-SKOLAN med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation, detta skall alltid meddelas IF-SKOLAN via E-post: bokning@ifskolan.se
  • Minimiantal kursdeltagare för lärlingsutbildning: 5.
  • IF-SKOLAN har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas, ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • IF-SKOLAN fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.
  • IF-SKOLAN reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.