Välkommen till IF-SKOLAN, 20 år av högkvalitativa utbildningar

Vi utbildar och certifierar en värld av energihjältar. IF-SKOLAN välkomnar alla isoleringsföretag till utbildning inom teknisk isolering. Vår huvudsakliga uppgift är att utbilda lärlingar inom isoleringsbranschen.

Vår huvudsakliga uppgift

Vår uppgift är att utbilda lärlingar inom isoleringsbranschen. Men det finns också ett stort intresse för vidareutbildning och vi erbjuder kurser inom specialområden. Nyhet under hösten är vår utbildning ITI, Introduktion Teknisk Isolering som riktar sig till återförsäljare och producenter som önskar djupare kunskap i handhavande för de produkter som förekommer inom branschen. Mer information om ITI

Grundutbildning, GTI

Steg ett i vår utbildning är vad den heter, montören ska få med sig grunderna i hantverket och dess moment.

VVS-Isolerare, VVS

Steg två tar lärlingen vidare till ett certifikat. Montören kommer att ges en bred och allsidig utbildning på alla utbildningsplanens ingående delmoment.

Isoleringsplåtslagare, ISP

Tredje och sista steget i IF-skolan är en påbyggnadsutbildning. Här får man med sig ytterligare kunskaper i praktiskt plåtarbete.

Vi erbjuder dig som företagare och lärling

Högkvalitativa utbildningar inom Teknisk Isolering, VVS-isolering samt Isoleringsplåtslagare. Målet är att utbilda certifierade lärlingar redo att fackmannamässigt utföra högkvalitativa arbeten. Vi utbildar även återförsäljare och personer inom branschen. Ett exempel på detta är vår nya utbildning ITI, Introduktion Teknisk Isolering

Sagt om IF-SKOLAN

Vi utbildar en värld av energihjältar. Nya mål, nya lösningar ingenting är omöjligt. Vi är med och bygger Sverige, är du?

img

Vi belyser de viktigaste frågorna kring smarta och energieffektiva byggnader, stödjer och vidareutbildar våra medlemsföretag samt marknadsför branschen mot myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Matthias Öman - Skolledare

Senaste nytt

Här nedan hittar du senaste nytt inom branschen. För att läsa mer nyheter så kan du klicka på länken Nyheter i menyn.

Höga VVC-förluster i nya bostadshus

VVC Förluster Bostadshus

En kartläggning av VVC-förluster i flerfamiljshus avslöjar extremt höga resultat. Schablonmässigt sätts den till 4 kWh/kvm, år. I den aktuella undersökningen har en förlust på hela 55 kWh/kvm, år mätts upp och verifierats.

Läs mer

Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet

Panel

IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som medlemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet.

Tillsammans diskuterar vi gemensamma frågor och vi arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer.

Läs mer